Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

mops.myszkow@mops.miastomyszkow.pl

+48 34 31 356 30

MOPS Myszków

mops.miastomyszkow.pl

Aktualności

Ochrona danych osobowych RODO 25.05.2018

Ochrona danych osobowych RODO 25.05.2018

I N F O R M A C J A

dot. ochrony danych osobowych

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 [1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Myszkowie z siedzibą ul. Pułaskiego 7, 42-300 Myszków
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) –   iod@mops.miastomyszkow.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań MOPS art.6 ust.1 lit.c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) i art.9 ust.2 lit.g (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym) – RODO;
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty ściśle współpracujące na podstawie zawartych umów.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa oraz  zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
  6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO) oraz prawo do ich sprostowania (art.16 RODO) jak również prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania ( art. 18 RODO) oraz prawo do złożenia żądania usunięcia danych (art. 17 RODO)
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO);
  8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.  
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

25

MAJ

2018

224

razy

czytano

47/67

mops.miastomyszkow.pl

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.