Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

mops.myszkow@mops.miastomyszkow.pl

+48 34 31 356 30

MOPS Myszków

mops.miastomyszkow.pl

Problem alkoholowy

PROCEDURA ZOBOWIĄZANIA DO LECZENIA ALKOHOLOWEGO:

PROCEDURA ZOBOWIĄZANIA DO LECZENIA ALKOHOLOWEGO:

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie wymienia podmiotów , które są uprawnione do złożenia zgłoszenia, dlatego zawiadomienie do MKRPA może złożyć zarówno osoba prywatna ( nie musi to być rodzina), jak i instytucja publiczna (np. Policja, Zespół Interdyscyplinarny, MOPS, Szkoła). Wniosek o leczenie odwykowe do MKRPA może złożyć każdy, kto ma uzasadnione podejrzenie, że dana osoba jest uzależniona oraz że w związku z piciem dopuszcza się zachowań wymienionych w wyżej wymienionych przesłankach i dostarczy w tej sprawie dowodów, czyli uzasadni swoje podejrzenia.

POSZCZEGÓLNE ETAPY PROCEDURY:

  1. Wszczęcie procedury ( do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpływa zawiadomienie albo MKRPA rozpoczyna procedurę z własnej inicjatywy).
  2. Rozmowa z wnioskodawcą i zbieranie materiałów dowodowych, które mają uzasadnić, czy zachodzą przesłanki wskazane w ustawie, jako wymagane do skierowania sprawy do Sądu
  3. ( rozkład życia rodzinnego, demoralizacja małoletnich, uchylanie się od obowiązku zaspakajania potrzeb rodziny, systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego).
  4. Rozmowa z osobą zobowiązaną ( jeśli się zgłosi).
  5. Skierowanie na badanie przez biegłych i włączenie opinii biegłych do dokumentacji ( jeśli badanie zostanie zrealizowane).
  6. Wniosek do Sądu ( jeśli osoba zobowiązana, mimo stwierdzenia u niej przez biegłych uzależnienia, nie wyraża zgody na dobrowolne leczenie lub jeśli do badania nie doszło, ale z materiału dowodowego wynika, że możemy mieć do czynienia z osobą uzależnioną i dodatkowo mamy uzasadnienie dla przynajmniej jednej z czterech przesłanek społecznych wskazanych w ustawie).
  7. Rozprawa sądowa i postanowienie Sądu.
  8. Środki odwoławcze.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.