Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

mops.myszkow@mops.miastomyszkow.pl

+48 34 31 356 30

MOPS Myszków

mops.miastomyszkow.pl

Dodatek Mieszkaniowy

Dodatek Energetyczny

Dodatek Energetyczny

ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENARGETYCZNY

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 180), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c).

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego określana jest corocznie w kwietniu w Obwieszczeniu Ministra Energii

dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną
dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób
dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób

Podstawowe dokumenty konieczne do przyznania dodatku:
- wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego,
- kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
- faktura VAT za energię elektryczną,
- ksero decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy

Termin i sposób załatwienia:
Postępowanie w sprawie przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.