Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

mops.myszkow@mops.miastomyszkow.pl

+48 34 31 356 30

MOPS Myszków

mops.miastomyszkow.pl

Projekty Unijne i Programy

Asystent Osoby Niepełnosprawnej - Edycja 2021

Asystent Osoby Niepełnosprawnej - Edycja 2021

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ- EDYCJA 2021"

Finansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego z Funduszu Solidarnościowego

Wartość dofinansowania 27 336,00

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych. Jego celem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb oraz umożliwiającej zaangażowanie osób niepełnosprawnych w życie społeczne, kulturalne, sportowe. Program zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności również dzieciom do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej  lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do w/w.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje od stycznia 2021r. Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021.  Wsparciem asystent są objęte dwie osoby.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.