Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 16-06-2009

Strona główna » Przetargi » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 16-06-2009

wielkość tekstu: A | A | A

 

Informacja o wyborze oferty - "Usługi w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym "Reintegracja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w Myszkowie " realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informujemy, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na "Usługi w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym "Reintegracja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w Myszkowie " realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1,Zamawiający zgodnie z art.91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyło:

 

CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
CARGO
ul. Krakowska 9
43-600 Jaworzno

 

Przedmiotową decyzję zamawiający uzasadnia tym, że oferta powyższego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów, w wyniku oceny ofert, przeprowadzonej przez Zamawiającego, na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie
ul. Pułaskiego 7, 42-300 Myszków

tel./fax: 34 313 56 30
e-mail: mops.myszkow@mops.miastomyszkow.pl

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy