Założenia projektu w roku 2011

Strona główna » Program UE - EFS » Program UE - EFS - 2011 » Założenia projektu w roku 2011

wielkość tekstu: A | A | A

Image

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) na lata 2007 – 2013 jest największym w historii Unii Europejskiej programem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).Działaniami projektu są  m.in. na aktywne formy pomocy dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, na wsparcie sektora oświaty oraz na szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników. 

Wsparcie finansowe PO KL ma służyć przyśpieszeniu rozwoju  społeczno -gospodarczego Polski, wzrostowi zatrudnienia oraz zwiększeniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z krajami Unii Europejskiej. 

Głównym celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.ZMIEJSZENIE ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM WŚRÓD KLIJĘTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJCele szczegółowe to:- podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo;   - wzrost poczucia własnej wartości,  -  zwiększenie motywacji   - aktywności na rynku pracy -  nauka poruszania się po rynku pracy- podjęcie zatrudnienia,- wzrost spójności terytorialnej. 

Zgodnie z zapisami  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zasada równości  szans kobiet i mężczyzn  przestrzegana  była  na każdym etapie realizacji

Image

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie
ul. Pułaskiego 7, 42-300 Myszków

tel./fax: 34 313 56 30
e-mail: mops.myszkow@mops.miastomyszkow.pl

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy