Zakończenie rekrutacji uczestników projektu

Strona główna » Program UE - EFS » Program UE - EFS - 2012 » Zakończenie rekrutacji uczestników projektu

wielkość tekstu: A | A | A

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie zakończył proces rekrutacji uczestników projektu Reintegracji społeczno-zawodowej osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej” współfinansowanej przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.  

Z pośród kandydatów wyłoniono 26 osób, w tym 12 kobiet, 9 mężczyzn oraz 5 rodzin biorących udział w Warsztatach Umiejętności Rodzicielskich z którymi podpisano kontrakty socjalne. Wszyscy uczestnicy projektu mają obecnie spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym odbywające się w trybie indywidualnym i grupowym. Spotkania te mają na celu wzbogacenie swojej wiedzy dotyczącej funkcjonowania rynku pracy, motywowania do efektywnego poszukiwania pracy oraz zwiększenia poczucia własnej wartości. Dzięki temu uczestnicy uzyskują wiedzę na temat konkretnych zawodów oraz sami wybierają odpowiedni dla siebie kurs zawodowy.  

Bazując na latach poprzednich potwierdza się fakt, że spotkania z psychologiem i doradcą są niezbędne do efektywnego poszukiwania pracy. Projekt 2012 wprowadził nowe przedsięwzięcie – „Warsztaty Umiejętności Rodzicielskich”. Bierze w nim udział 5 rodzin wielodzietnych, które mają trudności w poradzeniu sobie z rodzinnymi obowiązkami domowymi oraz są wychowawczo niewydolne.

Image

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie
ul. Pułaskiego 7, 42-300 Myszków

tel./fax: 34 313 56 30
e-mail: mops.myszkow@mops.miastomyszkow.pl

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy