Zakończenie rekrutacji uczestników projektu

Strona główna » Program UE - EFS » Program UE - EFS - 2014-2015 » Zakończenie rekrutacji uczestników projektu

wielkość tekstu: A | A | A

Dnia 31-03-2014r. zakończył się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszkowie proces rekrutacji uczestników projektu Reintegracji społeczno-zawodowej osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej” współfinansowanej przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.  

W procesie rekrutacji wyłoniono14 osób w dniu 07-03-2014r. z którymi podpisano kontrakty socjalne oraz 21 osób wybranych na spotkaniu w dniu 31-03-2014r, które kontakty socjalne podpisały w miesiącu kwietniu. Łącznie tegoroczny projekt liczy 35 osób.

Na chwilę obecną wszyscy uczestnicy mają spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym odbywające się w trybie indywidualnym i grupowym. Spotkania te mają na celu wzbogacenie swojej wiedzy dotyczącej funkcjonowania rynku pracy, motywowania do efektywnego poszukiwania pracy oraz zwiększenia poczucia własnej wartości. Dzięki temu uczestnicy uzyskują wiedzę na temat konkretnych zawodów oraz sami wybierają odpowiedni dla siebie kurs zawodowy.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie
ul. Pułaskiego 7, 42-300 Myszków

tel./fax: 34 313 56 30
e-mail: mops.myszkow@mops.miastomyszkow.pl

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy