Zakończenie projektu realizowanego ze środków EFS - Podsumowanie

Strona główna » Program UE - EFS » Program UE - EFS - 2009 » Zakończenie projektu realizowanego ze środków EFS - Podsumowanie

wielkość tekstu: A | A | A

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył realizację projektu "Reintegracja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w Myszkowie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 POKL.

Projektem zostało objętych 60 osób. Z każdą z nich został zawarty kontrakt socjalny.

Poznanie indywidualnych predyspozycji i oczekiwań uczestników pozwoliło na właściwy dobór szkoleń zawodowych, w których brali udział. Były to:

- mała gastronomia z obsługą imprez okolicznościowych i kasy fiskalnej - 18 osób

Kurs trwał od 27.07.2009 -do 25.08.2009 w pomieszczeniach restauracji Zamkowa w Siewierzu. 18 uczestniczek kursu poznało tu min. obsługę kas fiskalnych, organizację punktu gastronomicznego, zasady organizacji imprez okolicznościowych oraz technologię produkcji kulinarnej. Duże zainteresowanie kursem sprawiło, że dla uczestniczek zorganizowano dodatkowy 3- dniowy blok zajęciowy związany z dekoracją stołu i obsługą gości

- sprzedawca-magazynier z obsługą kasy fiskalnej - 16 osób

Kurs trwał od 13.07.2009-13.08.2009 w SP nr. 5 w Myszkowie. 16 uczestniczek poznało na nim zastosowanie systemów komputerowych w gospodarce magazynowej, podstawowe zasady obsługi magazynu, obsługę kasy fiskalnej, nowoczesne formy i techniki sprzedaży oraz elementy marketingu i reklamy w handlu.

- sprzedawca-magazynier z obsługą wózka jezdniowego - 8 osób

Kurs trwał od 13.07.2009-28.08.2009 w SP nr. 5 w Myszkowie. 8 uczestników poznało na nim zastosowanie systemów komputerowych w gospodarce magazynowej, podstawowe zasady obsługi magazynu, obsługę kasy fiskalnej, nowoczesne formy i techniki sprzedaży oraz elementy marketingu i reklamy w handlu. Oprócz tego obsługę wózka jezdniowego w teorii i praktyce. Wszyscy kursanci otrzymali zaświadczenia UDT, uprawniające do obsługi wózka.

- opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi z elementami masażu - 8 osób

Kurs trwał od 07.07.2009 do 26.08.2009 w SP nr 5 oraz w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Poraju .8 uczestników kursu poznało w teorii zasady higieny i pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz opieki medycznej, elementy masażu leczniczego oraz uczestniczyło w warsztatach psychologicznych. Praktyka obejmowała opiekę nad poszczególnymi beneficjentami Domu Pomocy Społecznej w Poraju.

- technolog robót wykończeniowych - 10 osób

Kurs trwał od 13.07.2009 do 03.09.2009 .Zajęcia teoretyczne odbywały się w SP nr 5, a praktyczna nauka zawodu w PUH SOYER w Myszkowie.10 uczestników kursu poznało w teorii i praktyce nowoczesne technologie wykańczania wnętrz.

Wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w kursie

- ABC komputera z obsługą Internetu, który pozwolił na zdobycie nowych doświadczeń przydatnych w poruszaniu się po rynku pracy.

Na wszystkich kursach zapewniony był catering (serwis kawowy i obiad) oraz zapewniony dojazd do miejsc szkoleń poza granicami miasta.

Uczestnicy wszystkich kursów brali udział w zajęciach psychologiczno-interpersonalnych, które pozwoliły im na lepsze poznanie siebie, podniesienie własnej samooceny oraz głębszą analizę własnej sytuacji rodzinnej. Podczas spotkań indywidualnych z psychologiem uczestnicy mieli zapewnioną pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

Mieli możliwość wziąć udział w spotkaniu z prawnikiem oraz w warsztatach z zakresu profilaktyki zdrowia .

Bardzo istotnym blokiem zajęć były spotkania z doradcą zawodowym, który w pierwszej fazie pomógł uczestnikom w wyborze właściwego szkolenia zawodowego, a w późniejszym etapie w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych.

Uwieńczeniem zajęć integracyjnych był wyjazd plenerowy uczestników do Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo Hucisko", gdzie cała grupa objęta projektem miała okazję wspólnie spędzić czas.

Oprócz tego uczestnicy brali udział w wycieczce do kina .

Kursanci byli bardzo zadowoleni, że mieli okazję wspólnie spędzić czas, lepiej się poznać, odpocząć od codziennych problemów i zmartwień.

Wspólne wyjazdy znakomicie zintegrowały grupę i pozwoliły na wymianę doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu.

Na zakończenie uczestnikom zaproponowano udział w warsztatach „Autoprezentacja z elementami stylizacji i wizażu” gdzie oprócz teoretycznych wskazówek jak zachować się podczas rozmów kwalifikacyjnych w sprawie pracy, uczestnikami zajęli się profesjonaliści: fryzjer i kosmetyczka, którzy zadbali o ich wizerunek zewnętrzny.

Dzięki pozyskaniu nowych umiejętności osoby uczestniczące w projekcie będą bardziej konkurencyjne na rynku pracy, a w rezultacie zyskają większe szanse na podjęcie zatrudnienia.

Już obecnie, z osób uczestniczących w Projekcie, 4 podjęły zatrudnienie .Projekt zakończył się 31 grudnia 2009 r.


 REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWAEGO POKL - 2009 (wielkość ok. 100 MB)

Program do otwarcia pokazu można pobrać ze strony producenta - Program PowerPoint Viewer 2007  (wielkość 25,8 MB)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie
ul. Pułaskiego 7, 42-300 Myszków

tel./fax: 34 313 56 30
e-mail: mops.myszkow@mops.miastomyszkow.pl

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy