Zadania Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

Strona główna » Problem alkoholowy » Zadania Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

wielkość tekstu: A | A | A

Członkowie   Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myszkowie

1. Przewodnicząca - Agnieszka  Ludwig - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie

2.  Z-ca  Przewodniczącej - Dorota Ćwiląg

3. Izabela Rak

4. Ilona  Kaźmierczak

5. Karina  Templin

6. Jan Garncarz

7. Jan Kotowicz

 

Zadania Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w ramach działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia:

-  przyjęcie zgłoszenia  o przypadku wystąpienia  nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art.24 ustawy

- Rozmowa z wnioskodawcą i zbieranie materiałów dowodowych, w tym ustalenie  czy zachodzą przesłanki  wskazane  w ustawie , jako wymagane do zobowiązania danej osoby do leczenia odwykowego.

-  Rozmowa z osobą zobowiązywaną

-  Skierowanie  na badanie przez biegłych i włączenie opinii biegłych do dokumentacji ( jeśli badanie zostanie zrealizowane)

- Skierowanie wniosku do Sądu jeśli osoba zobowiązana, mimo stwierdzenia  u niej przez biegłych  uzależnienia , nie wyraża  zgody  na dobrowolne leczenie lub jeśli do badania nie doszło, ale z materiału dowodowego wynika  ,że możemy mieć do czynienia  z osobą uzależnioną.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie
ul. Pułaskiego 7, 42-300 Myszków

tel./fax: 34 313 56 30
e-mail: mops.myszkow@mops.miastomyszkow.pl

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy