WAŻNE INFORMACJE

Strona główna » Problem alkoholowy » WAŻNE INFORMACJE

wielkość tekstu: A | A | A

Zobowiązanie do leczenia odwykowego, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie jest tym samym co leczenie przymusowe, które w Polsce obowiązywało do roku 1982 na podstawie ustawy o zwalczaniu alkoholizmu. Były to czasy , kiedy sądzono, że skutecznym sposobem na to, żeby alkoholik przestał pić, będzie odizolowanie go od alkoholu lub zastosowanie tzw. awersyjnych metod ,, leczenia”, które ,,oduczą go” sięgania po alkohol. Początek lat 80- tych przyniósł zmiany w leczeniu uzależnień, nastąpiła modernizacja oferty terapeutycznej.

W Polsce leczenie zaburzeń związanych z używaniem alkoholu jest bezpłatne, również dla osób, które nie mają ubezpieczenia zdrowotnego. Oznacza to , że osoby nadużywające alkoholu ( pijące ryzykownie, szkodliwie oraz uzależnione), jak również członkowie ich rodzin mogą korzystać z porady lub leczenia w specjalistycznych placówkach, zwanych potocznie odwykowymi.

Aby zobowiązać daną osobę do leczenia odwykowego, muszą wystąpić jednocześnie przynajmniej dwie wskazane w  art.24. ustawy z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przesłanki: uzależnienie od alkoholu
( ostatecznie potwierdzają to biegli) i przynajmniej jedna z przesłanek o tzw. charakterze społecznym:

  • rozkład życia rodzinnego
  • demoralizacja małoletnich
  • uchylanie się od obowiązku zaspakajania potrzeb rodziny
  • systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego

Samo stwierdzenie uzależnienia nie stanowi podstawy do skierowania sprawy ani do MKRPA, ani potem do Sądu, ponieważ procedura nie jest uruchamiana z powodu tego, że człowiek jest uzależniony, ale ze względu na szkody, jakie w związku ze swoim piciem wyrządza innym.

Picie alkoholu zwiększa prawdopodobieństwo stosowania przemocy wobec osób bliskich, dlatego jeśli osoba uzależniona stosuje wobec ciebie  lub twoich dzieci przemoc, szukaj pomocy w celu zatrzymania przemocy. Nie usprawiedliwiaj przemocy faktem, że osoba, która cię krzywdzi, pije alkohol lub jest od niego uzależniona. Samo leczenie uzależnienia i nawet jego ukończenie nie gwarantuje zaprzestania stosowania przemocy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie
ul. Pułaskiego 7, 42-300 Myszków

tel./fax: 34 313 56 30
e-mail: mops.myszkow@mops.miastomyszkow.pl

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy