Usługi Opiekuńcze

Strona główna » Pomoc Społeczna » Usługi Opiekuńcze

wielkość tekstu: A | A | A

Usługi opiekuńcze są świadczone osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
 
Osoba wymagająca pomocy w formie usług składa w MOPS:
1. Wniosek,
2. Dokument stwierdzający wysokość dochodu, a osoba mieszkająca z rodziną również dochody wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające potrzebę udzielenia pomocy w formie usług.
Usługi są świadczone w miejscu zamieszkania osoby i obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza.
Decyzja o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych określa ich zakres, okres, wysokość odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę. Wysokość odpłatności jest uzależniona od wysokości dochodu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie
ul. Pułaskiego 7, 42-300 Myszków

tel./fax: 34 313 56 30
e-mail: mops.myszkow@mops.miastomyszkow.pl

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy