Specjalny Zasiłek Opiekuńczy

Strona główna » ŚR i FA » Specjalny Zasiłek Opiekuńczy

wielkość tekstu: A | A | A

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY      

      
Uchwalona ustawa wprowadza w zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w zakresie zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadza nowe świadczenie opiekuńcze – specjalny zasiłek opiekuńczy. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2012 r. poz. 1548 i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r
 

TREŚĆ USTAWY


   Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
- konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy jest przyznawany na okres zasiłkowy. 

Aby ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy należy dostarczyć:

1)  zaświadczenie z Urzędu Miasta o wysokości hektarów przeliczeniowych w przypadku
    posiadania gospodarstwa rolnego 

2)  Ksero umowy o pracę w przypadku podjęcia zatrudnienia w 2019 i 2020r.

3)  Pity 11 i Pit 40 za 2019r.

4)  Ksero świadectwa pracy w przypadku utraty zatrudnienia członków rodziny.

5)  W przypadku podjęcia pracy w 2019r. dochód netto od pracodawcy za pełny miesiąc poprzedzający złożenie wniosku 

6)   Zaświadczenie z Urzędu Pracy członków rodziny w przypadku zarejestrowania się jako osoba bezrobotna.

7)  Ksero orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

8) Dokument potwierdzający utratę lub zakończenie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej osoby ubiegającej się o świadczenie.

ZAŁĄCZNIKI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie
ul. Pułaskiego 7, 42-300 Myszków

tel./fax: 34 313 56 30
e-mail: mops.myszkow@mops.miastomyszkow.pl

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy