Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Strona główna » Projekty Unijne i Programy » Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

wielkość tekstu: A | A | A

 

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”-edycja 2019

 

Cel programu:
Program „Usługi społeczne dla osób niepełnosprawnych” realizuje wsparcie społeczne w formie świadczenia usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, których celem jest poprawa jakości świadczonych usług oraz zwiększenie dostępności dla osób posiadających stosowane orzeczenie. Program nie obejmuje specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, świadczenia opieki higienicznej lub pielęgnacji zleconej przez lekarza oraz zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia i niepełnosprawności osoby korzystającej z usługi. Zadanie realizowane jest przez osoby posiadające specjalistyczne przygotowanie zawodowe.
Program realizowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Adresaci Programu:

  • osoby niepełnosprawne do 75 roku życia posiadające znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji 
  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:  konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Termin realizacji:
marzec 2019 – grudzień 2019

Udział w programie:
Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi mogą zgłaszać się z wnioskiem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie  ul. Pułaskiego 7 .  Usługa opiekuńcze                           i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne. Wysokość odpłatności uzależniona  jest od posiadanego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie.

 

Brak artykułów w kategorii.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie
ul. Pułaskiego 7, 42-300 Myszków

tel./fax: 34 313 56 30
e-mail: mops.myszkow@mops.miastomyszkow.pl

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy