Realizacja Projektu 2009

Strona główna » Program UE - EFS » Program UE - EFS - 2009 » Realizacja Projektu 2009

wielkość tekstu: A | A | A

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt "Reintegracja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w Myszkowie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 POKL.
Projektem zostało objętych 60 osób. Z każdą z nich został zawarty kontrakt socjalny. Uczestnicy projektu są obecnie po pierwszym bloku spotkań z doradcą zawodowym, który określił ich predyspozycje i wskazał właściwą ścieżkę rozwoju zawodowego.

W dalszej części projektu przewidziane są warsztaty z doradcą, które pomogą uczestnikom w samodzielnym przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i poszukiwaniu pracy.

Poznanie indywidualnych predyspozycji i oczekiwań uczestników pozwoliło na właściwy dobór szkoleń zawodowych, w których obecnie biorą udział. Są to :


- mała gastronomia z obsługą imprez okolicznościowych i kasy fiskalnej -18 osób

Kurs trwa od 27.07.2009 -do 25.08.2009 w pomieszczeniach restauracji Zamkowa w Siewierzu. 18 uczestniczek kursu poznaje tu min. obsługę kas fiskalnych, organizację punktu gastronomicznego, zasady organizacji imprez okolicznościowych oraz technologię produkcji kulinarnej.

- sprzedawca-magazynier z obsługą kasy fiskalnej-16 osób

Kurs trwa od 13.07.2009-13.08.2009 w SP nr. 5 w Myszkowie. 16 uczestniczek poznaje na nim zastosowanie systemów komputerowych w gospodarce magazynowej, podstawowe zasady obsługi magazynu, obsługę kasy fiskalnej, nowoczesne formy i techniki sprzedaży oraz elementy marketingu i reklamy w handlu.

- sprzedawca-magazynier z obsługą wózka jezdniowego-8 osób

Kurs trwa od 13.07.2009-28.08.2009 w SP nr. 5 w Myszkowie. 8 uczestników poznaje na nim zastosowanie systemów komputerowych w gospodarce magazynowej, podstawowe zasady obsługi magazynu, obsługę kasy fiskalnej, nowoczesne formy i techniki sprzedaży oraz elementy marketingu i reklamy w handlu. Oprócz tego obsługę wózka jezdniowego w teorii i praktyce

- opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi z elementami masażu-8 osób

Kurs trwa od 07.07.2009 do 26.08.2009 w SP nr 5 oraz w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Poraju .8 uczestników kursu poznało w teorii zasady higieny i pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz opieki medycznej, elementy masażu leczniczego oraz uczestniczyło w warsztatach psychologicznych. Praktyka obejmuje opiekę nad poszczególnymi beneficjentami Domu Pomocy Społecznej w Poraju.

- technolog robót wykończeniowych-10 osób

Kurs trwa od 13.07.2009 do 03.09.2009 .Zajęcia teoretyczne odbywały się w SP nr 5, a praktyczna nauka zawodu w PUH SOYER w Myszkowie.10 uczestników kursu poznaje w teorii i praktyce nowoczesne technologie wykańczania wnętrz.

Wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w kursie

- ABC komputera z obsługą Internetu, który pozwoli na zdobycie nowych doświadczeń przydatnych w poruszaniu się po rynku pracy. Na wszystkich kursach zapewniony jest catering (serwis kawowy i obiad) oraz zapewniony dojazd do miejsc szkoleń poza granicami miasta.

Uczestnicy wszystkich kursów brali udział w zajęciach psychologiczno-interpersonalnych, które pozwoliły im na lepsze poznanie siebie, podniesienie własnej samooceny oraz głębszą analizę własnej sytuacji rodzinnej. Podczas spotkań indywidualnych z psychologiem uczestnicy mieli zapewnioną pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

Zajęcia grupowe z psychologiem miały na celu integrację w mniejszych zespołach, w których zdobywają nowe kwalifikacje zawodowe.
Uwieńczeniem zajęć integracyjnych był wyjazd plenerowy uczestników do Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo Hucisko", gdzie cała grupa objęta projektem miała okazję wspólnie spędzić czas. W spotkaniu brali udział uczestnicy, Zarząd Projektu oraz psycholog. Uczestnicy dotarli na miejsce dwoma autokarami. W chacie grillowej przygotowana została biesiada po staropolsku. Składało się na nią: żurek Orle Gniazdo w chlebowym kociołku, potrawy z grilla, bogato zaopatrzony śląski bufet w postaci szwedzkiego stołu, ciasta oraz duży wybór zimnych i gorących napoi.

Na naszych uczestników czekały także atrakcje w postaci muzycznej oprawy spotkania oraz gry i zabawy mające na celu integrację grupy przygotowane przez panią psycholog.

Uczestnicy byli bardzo zadowoleni, że mieli okazję wspólnie spędzić czas, lepiej się poznać, odpocząć od codziennych problemów i zmartwień.
Wspólny posiłek, zabawy i tańce znakomicie zintegrowały grupę i pozwoliły na wymianę doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu.

W dalszej części projektu uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniu z prawnikiem oraz w warsztatach z zakresu profilaktyki zdrowia i uzależnień.
Dzięki pozyskaniu nowych umiejętności osoby uczestniczące w projekcie będą bardziej konkurencyjne na rynku pracy, a w rezultacie zyskają większe szanse na podjęcie zatrudnienia. Projekt zakończy się 31 grudnia 2009 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie
ul. Pułaskiego 7, 42-300 Myszków

tel./fax: 34 313 56 30
e-mail: mops.myszkow@mops.miastomyszkow.pl

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy