Nowy fach z MOPS-em - szkolenia dla bezrobotnych

Strona główna » Program UE - EFS » Program UE - EFS - 2010 » Nowy fach z MOPS-em - szkolenia dla bezrobotnych

wielkość tekstu: A | A | A

Projekt 7.1.1.: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, ,,Reintegracja społeczno - zawodowa osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w Myszkowie 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie realizuje w bieżącym roku projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. "Reintegracja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w Myszkowie". Program skierowany jest do osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w większości bez kwalifikacji zawodowych lub z kwalifikacjami niedostosowanymi do potrzeb rynku pracy. Całkowity koszt projektu wynosi 420 222,00 zł. a wkład własny miasta to 44 123,31 zł.
W drodze rekrutacji zostanie wyłonionych 39 osób, z którymi zostaną zawarte kontrakty socjalne. Będą one bezpłatnie korzystać z poradnictwa zawodowego, treningów umiejętności społecznych, treningów psychologicznych, z porad i konsultacji prawnych, szkolenia z zakresu obsługi komputera i szkoleń zawodowych.
Z pośród osób korzystających z pomocy ośrodka pracownicy socjalni wybierają te, które najlepiej mogą skorzystać z projektu. Rekrutację prowadzi koordynator projektu wraz z pracownikami socjalnymi. Przyjmując chętnych na kursy, bierze się pod uwagę zainteresowanie uczestników, chęć pozyskania przez nich konkretnych kwalifikacji, a także aktualne potrzeby rynku pracy.
Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej kobiet i mężczyzn, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym. Projekt pozwala zrozumieć działania rynku pracy. Osoby biorące w nim udział będą miały okazję lepiej poznać własne predyspozycje zawodowe, co ułatwi aktywne wejście na rynek pracy.
W Europie Zachodniej projekty tego typu wdrażane są już od 15 lat, przez MOPS w Myszkowie będzie on realizowany już po raz trzeci.
Informacje na temat projektu udzielane są w biurze projektu- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie, ul. Pułaskiego 7, pok. 106, Tel. (34) 315-86-56.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie
ul. Pułaskiego 7, 42-300 Myszków

tel./fax: 34 313 56 30
e-mail: mops.myszkow@mops.miastomyszkow.pl

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy