Nowe Kursy Zawodowe

Strona główna » Program UE - EFS » Program UE - EFS - 2013 » Nowe Kursy Zawodowe

wielkość tekstu: A | A | A

KURSY ZAWODOWE DLA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMEM

 

            29 osób w tym 17 kobiet i 12cie mężczyzn rozpoczęło w lipcu 2013r. w ramach projektu Reintegracji społeczno-zawodowej osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej” współfinansowanej przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1. Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1. Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, kursy zawodowe. Osoby z którymi podpisano kontakty socjalne będą nabierać nowych umiejętności w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Żarkach, wyłonionego w wyniku ogłoszonego przetargu. Nasi kursanci będą kształcić się  następujących zawodach:

1. Opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci z modułem języka migowego

2. Mała gastronomia z obsługą imprez okolicznościowych,
z elementami balistyki i florystyki oraz obsługą kasy fiskalnej

3. Magazynier, kierowca/operator wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowych modułem obsługi komputerowego programu magazynowego

4. Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i profesjonalną obsługą klienta

 

 

Image

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie
ul. Pułaskiego 7, 42-300 Myszków

tel./fax: 34 313 56 30
e-mail: mops.myszkow@mops.miastomyszkow.pl

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy