Nabór na 2013 rok

Strona główna » Program UE - EFS » Program UE - EFS - 2013 » Nabór na 2013 rok

wielkość tekstu: A | A | A

 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  W MYSZKOWIE prowadzi nabór uczestników do realizowanego w 2013 r.  projektu systemowego „Reintegracja społeczno- zawodowa osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w Myszkowie”.Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem Projektu    - jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Uczestnikami Projektu mogą być:
-osoby korzystające z pomocy społecznej  w tut. Ośrodku (aktualny dochód netto na osobę we wspólnym gosp. dom. -456,00 zł, w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 542,00 zł), zarejestrowane w Urzędzie Pracy

Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących na terenie miasta Myszkowa. Osoby uczestniczące w Projekcie będą mogły skorzystać z następujących bezpłatnych form wsparcia:
- kursów umożliwiających zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, 

- wsparcie finansowe                    

- zajęcia psychologiczno-interpersonalne                               

-doradztwo zawodowe

- zajęcia integrujące grupę          

- badania lekarskie                                                                       

-doradztwo prawne 

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie i spełniających powyższe warunki zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie III p , pok. nr 1 , od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 Kontakt telefoniczny pod numerem (34) 313-86-56  

"Reintegracja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w Myszkowie" 2013 r.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie
ul. Pułaskiego 7, 42-300 Myszków

tel./fax: 34 313 56 30
e-mail: mops.myszkow@mops.miastomyszkow.pl

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy