Informacja Projektu Dofinansowanie

Strona główna » Projekty Unijne i Programy » Informacja Projektu Dofinansowanie

wielkość tekstu: A | A | A

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych.

Wartość projektu: 411.100,00 zł, w tym 93% dofinansowania w kwocie 382.323,00 zł.

Projektem objętych zostanie 22 osoby zamieszkałe na terenie Gminy Myszków, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparcie będzie polegało na świadczeniu usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych, opiece nad osobami starszymi,  pomocy sąsiedzkiej oraz specjalistycznych usługach opiekuńczych dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto w ramach projektu zostanie przeszkolonych 6 opiekunów.

Czas trwania projektu: 12 miesięcy, od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie
ul. Pułaskiego 7, 42-300 Myszków

tel./fax: 34 313 56 30
e-mail: mops.myszkow@mops.miastomyszkow.pl

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy