Droga do aktywności-rekrutacja trwa

Strona główna » Program UE - EFS » Program UE - EFS - 2010 » Droga do aktywności-rekrutacja trwa

wielkość tekstu: A | A | A

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszkowie trwa rekrutacja uczestników do udziału w projekcie systemowym, współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Trwający nabór pozwoli spośród wszystkich chętnych wyłonić 39 uczestników, a proces rekrutacji odbywa się zgodnie z zasadą równych szans kobiet i mężczyzn. Część z uczestniczek i uczestników projektu, którzy już podpisali kontrakty mieli możliwość skorzystania ze spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem. Spotkania te odbywają się cyklicznie w trybie indywidualnym i grupowym.
Udział w spotkaniach prowadzonych przez psychologa umożliwia uczestnikom wyposażenie w wiedzę i umiejętności dotyczące intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy oraz rozwija umiejętności społeczne. Kompleksowość wsparcia w projekcie polega na wyposażeniu bezrobotnych w umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy i motywowania ich do stałego inwestowania w wiedzę i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Uczestnicy mają także możliwość wyboru z obszernego wachlarza możliwości te szkolenia, którymi są zainteresowani. W dokonaniu wyboru wspomaga uczestników doradca zawodowy doskonale znający problematykę bezrobocia. Każdy z uczestników weźmie udział w organizowanym kursie komputerowym, po ukończeniu którego otrzyma certyfikat.
Doświadczenie nabyte podczas realizacji projektu systemowego w latach 2008 i 2009 pokazało, że osoby bezrobotne wymagają wsparcia nie tylko w sferze zawodowej, związanej z umiejętnościami zawodowymi i podniesieniem kwalifikacji zawodowych, ale również w sferze społecznej i edukacyjnej. Dlatego tak ważne jest objęcie ich kompleksowym wsparciem, zakładając indywidualne podejście do każdego uczestnika projektu wykorzystując narzędzia aktywnej integracji.
Na kolejną edycję przygotowano wiele ciekawych i innowacyjnych form wsparcia, a wszystko po to, aby zwiększyć aktywność społeczną i zawodową mieszkańców Myszkowa.

Informacje na temat projektu udzielane są w Biurze Projektu - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie, ul. Pułaskiego 7, pok. 106, Tel. (34) 315-86-56.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie
ul. Pułaskiego 7, 42-300 Myszków

tel./fax: 34 313 56 30
e-mail: mops.myszkow@mops.miastomyszkow.pl

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy