Dodatek Energetyczny

Strona główna » Dodatek Mieszkaniowy » Dodatek Energetyczny

wielkość tekstu: A | A | A

ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENARGETYCZNY

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 180), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c).

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego określana jest corocznie w kwietniu w Obwieszczeniu Ministra Energii

dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną
dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób
dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób

Podstawowe dokumenty konieczne do przyznania dodatku:
- wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego,
- kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
- faktura VAT za energię elektryczną,
- ksero decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy

Termin i sposób załatwienia:
Postępowanie w sprawie przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją.

ZAŁĄCZNIKI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie
ul. Pułaskiego 7, 42-300 Myszków

tel./fax: 34 313 56 30
e-mail: mops.myszkow@mops.miastomyszkow.pl

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy